Grand i10 Hatchback

Phiên bảnGiá bán
i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu Chuẩn360,000,000₫
i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu Chuẩn405,000,000₫
i10 Hatchback 1.2 AT435,000,000₫

Grand i10 Sedan

Phiên bảnGiá bán
i10 Sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn380,000,000₫
i10 Sedan 1.2 MT425,000,000₫
i10 Sedan 1.2 AT455,000,000₫

Accent

Phiên bảnGiá bán
Accent 1.4L Tiêu Chuẩn438,000,000₫
Accent 1.4L MT480,000,000₫
Accent 1.4L AT514,000,000₫
Accent 1.4L AT Đặc Biệt545,000,000₫

All New Stargazer

Phiên bảnGiá bán
Stargazer 1.5 Tiêu Chuẩn575,000,000₫
Stargazer 1.5 Đặc Biệt625,000,000₫
Stargazer 1.5 Cao Cấp675,000,000₫
Stargazer 1.5 Cao Cấp (6 Chỗ)685,000,000₫

All New Elantra

Phiên bảnGiá bán
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn599,000,000₫
Elantra 1.6 AT Cao Cấp669,000,000₫
Elantra 2.0 AT Cao Cấp729,000,000₫
Elantra N-Line799,000,000₫

Creta

Phiên bảnGiá bán
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn640,000,000₫
Creta 1.5 Đặc Biệt690,000,000₫
Creta 1.5 Cao Cấp740,000,000₫

All New Tucson

Santafe

Phiên bảnGiá bán
Santafe 2.5 Xăng Tiêu Chuẩn1,055,000,000₫
Santafe 2.5 Xăng Cao Cấp1,275,000,000₫
Santafe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn1,155,000,000₫
Santafe 2.2 Dầu Cao Cấp1,375,000,000₫

Solati

Phiên bảnGiá bán
Hyundai Solati1,080,000,000₫